ציוד העזר של molift מייצג את התפיסות המתקדמות ביותר של עקרונות העברת מטופלים :

  • דגש על תנועות טבעיות של הגוף.
  • פיזור והעברת משקל.
  • ביטול נקודות חיכוך בין הגוף ובין המיטה או כסא הגלגלים.

מאמצים פיזיים עלולים לגרום נזקים בלתי הפיכים. הצוות הפרארפואי חשוף במהלך עבודתו עם המטופלים לפגיעות שריר ושלד. פציעות אלו פוגעות באיכות החיים של העובדים וגורמות להיעדרות מהעבודה.

חברת molift מקפידה לפתח ציוד ידידותי למשתמש ובכך למנוע את פציעתו במהלך העבודה. התפיסה המרכזית של molift הינה הורדת העומס הפיזי במהלך עבודתו של המטפל והעברה בטיחותית, מכובדת ולא מכאיבה של המטופל

שם הפריט: molift Minitrans – מזרון החלקה קטן

ייעוד: שינוי מיקום המטופל על המיטה.

דוגמאת שימוש: הזזת המטופל במעלה המיטה

שם הפריט: molift Meditrans – מזרון החלקה בינוני

ייעוד: העברה במנח שכיבה.

דוגמאת שימוש: העברה ממיטה לשולחן ניתוחים או למיטה אחרת.

Molift_meditrans

שם הפריט: molift Maxitrans – מזרון החלקה גדול

ייעוד: שינוי מיקום המטופל על המיטה.

דוגמאת שימוש: העברה ממיטה לשולחן ניתוחים או למיטה אחרת.

Molift_maxitrans12

שם הפריט: molift Handysafe – חגורת העברה

ייעוד: ציוד משלים למזרון החלקה קטן, קרש החלקה ודיסק מסתובב.

דוגמאת שימוש: מעבר ממיטה לכיסא בשילוב עם קרש החלקה.

molift_handysafe

שם הפריט: molift support – חגורת תמיכה

ייעוד: העמדה ותמיכה במטופלים.

דוגמאת שימוש: העמדה מכיסא או ממיטה. או תמיכה במטופל עומד.

molift_support

שם הפריט: molift Board – קרש החלקה

ייעוד: העברת מטופל במנח ישיבה.

דוגמאת שימוש: מעבר ממיטה לכיסא גלגלים.

molift_board

שם הפריט: molift Handyswing Seat – דיסק מסתובב להושבה

ייעוד: הושבה של המטופל ממנח שכיבה למנח ישיבה.

דוגמאת שימוש: הושבה של המטופל על הקצה של המיטה.

molift_handyswing_seat

שם הפריט: molift Handyswing Floor – דיסק מסתובב לריצפה

ייעוד: סיבוב עם המטופל בעמידה.

דוגמאת שימוש: מהמיטה לכיסא גלגלים.

molift_handyswing_floor

שם הפריט: molift One Way Trans – סדין החלקה חד כיווני לכיסא

ייעוד: שיפור מנח ישיבה בכיסא.

דוגמאת שימוש: קירוב מיקום ישיבה למשענת הכיסא.

molift_one_way_trans