מחוייבות לשירות
  • לכל המנופים יש תקן Medical devices 93/42/EEC , כפי שנדרש ממנופים לבני אדם, אשר מסווגים כמיכשור רפואי.
  • כל המנופים נבדקים לפי התקן הבינלאומי ISO 10535 וגם לפי פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל – 1970.
  • צוות טכני מיומן ומורשה מטעם הייצרנים בחו"ל, מספק שירות, אחריות, אחזקה ותיקונים עם חלפים אורגינליים, בשטח וגם במעבדה המצוידת עם כל הכלים והמיכשור האלקטרוני הנדרש לבדיקות.
  • צוות מקצועי יישומי מתאים את סוג המנוף בהתאם לדרישות המטופל, מדגים בבתי החולים, בבתי האבות ובבתים פרטיים. כמו כן צוות זה עוסק גם בהתאמות ופתרונות להעברות מטופלים בעזרת אביזרי עזר יעודיים.
  • תכנון וביצוע של מנופים עיליים על ידי צוות החברה ופיקוח של מהנדס החברה המוסמך ע"י היצרנים ומיומן בתחום.
  • שיתופי פעולה אקדמיים לשם היזון הדדי במידע שמצטבר בכל התחום הרחב של הנגשה וסיוע לאנשים עם מוגבלויות בתנועה. ימי עיון לאחיות, מרפאות בעיסוק ולעובדות סוציאליות.
  • מחירים סבירים ותנאי אשראי נוחים, במכירת מנופים ואביזרי העברה.
  • אספקת חומר כתוב להפעלה נכונה, בעיברית, כולל איורים וצילומים.
  • שרות אדיב, מקצועי, מהיר והענות לקריאות שרות במהלך 24 שעות היממה.
  • עידכון דינמי שוטף של אתר החברה, בכל החידושים בשלושת תחומי העיסוק של החברה, כפי שמתבטאים בחידושים הטכנולוגיים.מ.ד.ע - בניית אתרים